สมัครเรียน ปวช. หรือ ปวส. วันนี้ รับส่วนลดค่าสมัครทันที มูลค่า 500 บาท

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

     สถาบันการศึกษา ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้เรียนมากที่สุด ในการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี เราได้จัดการหลักสูตรการเรียนด้วย รอบเรียนปกติ สำหรับกลุ่มนักศึกษาทั่วไป และมี รอบพิเศษ / รอบวันอาทิตย์ สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่ทำงานประจำทั้งภาครัฐบาล-ภาคเอกชน หรือผู้ที่ทำธุระกิจส่วนตัว และบุคคลทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. หรือ กศน. และเทียบโอนระดับการศึกษาของ กศน. 

สถาบันตั้งอยู่ใกล้สี่แยกบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 56 (ฝั่งตรงข้ามสำนักงานที่ดินเขตบางกอกน้อย)

  ◊ มั่นใจด้วยระบบการเรียนการสอนแบบบ้านหลังที่ 2 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้

  ◊ เข้าใจมุมมองของนักบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ผสานการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

  ◊ การันตีค่าธรรมเนียมการเรียนที่ถูกที่สุดในระดับ ปวช. และ ปวส. ผู้เรียนสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ตลอดหลักสูตร

  ◊ หลักสูตรของสถาบันรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษา และความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ

สถาบันการศึกษา ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เสริมความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี และการท่องเที่ยว 

Project Based Learning ..by.. SCTech  โอกาสทางการศึกษา.. อยู่ในมือคุณที่นี่ คือ พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

ใบสมัครเรียนระบบออนไลน์

เพื่อความถูกต้อง โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างให้สมบูรณ์
ถ้าหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 090-975-6368
Visitors: 1,022,632