บทสัมภาษณ์ คุณมานพ มูฮัมหมัด นศ.ภาคสมทบ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2

บทสัมภาษณ์ คุณมานพ มูฮัมหมัด นักศึกษาภาคสมทบ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2

Question สาเหตุที่คุณเลือกศึกษาต่อที่พณิชยการสยามเพราะอะไรคะ?

Answer "เพราะผมเห็นความสำคัญของการศึกษาสายอาชีพครับ"

การต่อยอดทางการศึกษาเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำไปพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำวุฒิการศึกษาไปเลื่อนตำแหน่งงานและการปรับฐานเงินเดือน

ปัจจุบันนี้ผมทำงานรับราชการที่สำนักพระราชวัง ผมจึงเลือกเข้าศึกษาต่อที่พณิชยการสยามเพราะที่นี่ตอบโจทย์ด้านการศึกษาได้ตรงกับที่ผมต้องการ ทางวิทยาลัยมีรอบเรียนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รอบเช้าพิเศษ รอบค่ำ หรือรอบวันอาทิตย์วันเดียว อีกทั้งค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ประหยัดและสามารถผ่อนชำระได้ตลอดหลักสูตร

ท้ายที่สุดนี้ผมอยากเชิญชวนผู้สนใจศึกษาต่อ สมัครเข้าเรียนภาคสมทบที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ “ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งทางการศึกษาสำหรับคนทำงานกับผมได้ที่นี่ครับ แล้วคุณจะพบโลกแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุด” 

Visitors: 1,022,634