ศูนย์รับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลือกเรียนระดับ ปวช. - ปวส. 

ไปกับ..วิทยาลัยที่มีความอบอุ่น และมีความสุขในการเรียนรู้มากที่สุด

เพราะที่นี่.. เราสร้างนักบริหาร แบบมืออาชีพ

และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ 8 สาขาวิชาชั้นนำที่เปิดสอน 

อาทิ.. Accounting , Marketing , Computer , Tourism , Multimedia Graphic Design 

 

Are you ready to Project Creative+

ทางวิทยาลัยมุ่งมั่นพัฒนาให้นักศึกษาทุกคนก้าวสู่การเป็น "นักบริหาร" ยุคดิจิตอล (New Generation in Digital) และร่วมเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆ ในสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด

“พณิชยการสยาม” สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และผลิตบุคลากรซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมมายาวนานกว่า 50 ปี โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ด้านบริหารธุรกิจ ให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ความเอาใจใส่ในการพัฒนาวิทยาลัยและผู้เรียน พร้อมทั้งคณะอาจารย์มีประสบการณ์ และความสามารถในการสอนมาอย่างยาวนาน โดยในปัจจุบันทางวิทยาลัย ได้กำหนดหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากล และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2 หลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Vocational Certificate) ปวช. 3 ปี

     สำหรับผู้จบระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 / กศน. ม.ต้น / เทียบเท่า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Vocational Diploma) ปวส. 2 ปี

    สำหรับผู้จบระดับ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา / มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 / กศน. ม.ปลาย / เทียบเท่า

หลักสูตรที่เปิดสอน เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าสถาบันการศึกษาของรัฐทุกประการ

 

ภาคเรียนที่เปิดทำการสอน

ภาคปกติ : รอบ 08.30 น. และ รอบ 10.30 น.

เหมาะสำหรับนักศึกษาในระบบปกติ (ช่วงอายุอยู่ตามเกณฑ์การศึกษา)

ภาคสมทบรอบเช้าพิเศษ เวลาเรียน 07.00-09.00 น.  รอบค่ำ เวลาเรียน 18.00-20.00 น.  รอบวันอาทิตย์ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม่จำกัดอายุ)

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียน

1. เอกสารแสดงการจบการศึกษา ระดับ ม.3 / ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า

2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ของผู้สมัครเรียน อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา และ มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

 

ช่วงเวลาการรับสมัคร

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

 

สมัครเรียนวันนี้เพียง 2,000 บาทเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ด้านค่าใช้จ่าย

     นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ตลอดภาคเรียน ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่

สมัครเรียนโดยตรงได้ที่

     วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 72 ซ.จรัญฯ56 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

     สถานที่ใกล้เคียง สี่แยกบางพลัด (บริเวณอุโมงค์) ใกล้สำนักงานที่ดินบางกอกน้อย / Lotus สาขาบางพลัด / Lotus พาต้า เซ็นทรัล เมเจอร์ สาขาปิ่นเกล้า

 

นักศึกษา หรือ ผู้สนใจศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. - ปวส. (ทุกรอบการเรียน) สามารถสมัครเรียนได้โดยตรงที่วิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-883-1901 ต่อ 110 

Visitors: 1,022,632