รอบพิเศษ (รอบเช้าพิเศษ) (รอบค่ำพิเศษ)

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2559

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

     ชำระแรกเข้า 1,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระระหว่างภาคเรียนได้ตลอดหลักสูตร

          - นักศึกษารอบพิเศษ ค่าธรรมเนียมการเรียน/ภาคเรียนละ 5,000 บาท

     *ค่าธรรมเนียมการเรียนของนักศึกษารอบพิเศษ ระดับ ปวช. จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกสาขาวิชา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

     ชำระแรกเข้า 2,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระระหว่างภาคเรียนได้ตลอดหลักสูตร

          - นักศึกษารอบพิเศษ ค่าธรรมเนียมการเรียน/ภาคเรียน อยู่ระหว่าง 8,500 - 10,000 บาท

     *ค่าธรรมเนียมการเรียนของนักศึกษารอบพิเศษ ระดับ ปวส. จะมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน


  • อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ชำระแรกเข้า 1,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระระหว่างภาคเรียนได้ตลอดหลักสูตร - นัก...

  • อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนปีการศึกษา 2559ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ชำระแรกเข้า 1,000 บาทส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระระหว่างภาคเรียนได้ตลอดหลักสูตร - นักศึกษา...
#1 โดย: Oui Perrier [IP: 192.168.1.xxx]
เมื่อ: 2016-07-10 13:18:06
ดีครับ โรงเรียนมีเกียรติอย่างยิ่ง ที่สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชต์ฯทรงอุปถัมภ์ ^__^
#2 โดย: มื่อ [IP: 110.169.94.xxx]
เมื่อ: 2016-08-14 18:52:54
บัตรหมายเลข 0 เรียนได้ไหมค่ะ
ขอใบอนุญาติออกนอกพื้นที่แล้วค่ะ
มาทำงานอยากเรียนภาคพิเศษค่ะ
หนูจบแค่ ม.3 ทางบ้านยากจน
อายุ 25 ปีแล้วค่ะ. แต่อยากเรียนต่อ
เรียนได้ไหมค่ะ...
#3 โดย: กิ๊ฟท์ [IP: 125.25.11.xxx]
เมื่อ: 2016-12-10 13:26:31
วันหยุดไม่ใช่วันอาทิตย์ แต่อยากเรียน พอจะแนะนำได้มั้ย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,022,635