รอบปกติ [08.30น.]

พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 56 ใกล้สี่แยกบางพลัด กรุงเทพฯ

สถานศึกษาที่นักเรียนระดับ ม.3 เลือกเรียน ปวช. มากที่สุด

และยังเปิดรับ ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า เข้าเรียนต่อ ปวส. 2 ปี

 

ทางวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียน-นักศึกษาในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างดีที่สุด

และทางวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับคนทำงานออฟฟิตทั่วไป หรือบุคคลที่สนใจเรียนเพิ่มวุฒิ ปวช. และ ปวส. (มีหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์) และที่สำคัญที่สุด “เรียนจบง่าย” เพราะเราจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

สมัครเรียนวันนี้ได้เลย ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,022,634