สาขาวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก Retailing Management

การบริหารธุรกิจค้าปลีก ( Retailing Management )

เสริมสร้างทักษะการทำงานจริง พร้อมกับรายได้เสริมระหว่างเรียน” ให้คุณเรียนรู้พร้อมบูรณาการรูปแบบการทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ในรูปแบบห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือธุรกิจร้านอาหารเฟรนไซส์ ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือ CRG (Central Restaurant Group) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง เมื่อสำเร็จการศึกษาคุณจะมีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านธุรกิจค้าปลีกในอนาคต


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,008,491