สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( Business Computer )

"ก้าวทัน Hard ware & Soft ware ในอนาคต” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุคสมัย ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น จึงทำให้ผู้ที่จบด้านนี้ เติบโตได้หลายแนวทางในวงการเทคโนโลยี อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนถึงโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอด เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนสาขานี้ให้สามารถต่อยอดวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้หลากหลาย

 

อาชีพที่รองรับ เจ้าหน้าคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่จัดการสารสนเทศ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์  เว็บมาสเตอร์ และสามารถทำงานในภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว

#1 โดย: นันทนา [IP: 171.97.99.xxx]
เมื่อ: 2016-10-26 15:38:47
ค่าเทอมเรียนสาขานี้เท่าไหร่ค่ะ มีเรียนวันอาทิตย์ไหมคะ
#2 โดย: แก้ว [IP: 223.205.248.xxx]
เมื่อ: 2017-07-12 14:04:42
ยากไหมคะ
#3 โดย: แมว@(วัชระคุก) [IP: 182.232.17.xxx]
เมื่อ: 2017-08-20 18:46:32
อยากมีไว้ในครอบครอง
#4 โดย: ซี' เจน' [IP: 58.137.11.xxx]
เมื่อ: 2018-02-02 13:47:51
ค่าเทอมเท่าไรเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ปวส.
#5 โดย: Krutpromlee [IP: 49.229.251.xxx]
เมื่อ: 2018-03-23 12:46:03
สนใจครับหาเพื่อนเรียน ปวส.อาทิตย์
#6 โดย: ปอน [IP: 184.22.104.xxx]
เมื่อ: 2018-03-23 22:43:12
ยากหรือป่าว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,022,634