ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) Vocational Certificate
   ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี
คุณสมบัติผู้เรียน
   สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (กศน.)
 
 
ลักษณะการเรียน ระดับ ปวช.
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 สามารถเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้อีกแนวทางหนึ่ง โดยทางวิทยาลัยได้จัดการศึกษาวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน หรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี หลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 2 ปี หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี

หมายเหตุ : สามารถเลือกศึกษาได้ทั้งรอบเรียนปกติ [08.30น.] [10.30น.] รอบค่ำพิเศษ และรอบวันอาทิตย์

#1 โดย: วิไลพร วรรณสิม [IP: 49.230.210.xxx]
เมื่อ: 2015-10-20 20:51:13
ตอนนี้ยังสามารถสมัคได้รึปล่าวค่ะ ปิดรับสมัควันใหน?
#2 โดย: นัน [IP: 14.207.52.xxx]
เมื่อ: 2016-02-10 18:59:03
*-* ห่ะ ที่ไน
#3 โดย: ตะวัน [IP: 115.87.3.xxx]
เมื่อ: 2016-04-24 20:23:55
มีสาขาแฟชั่นดีไซน์มั้ยคะ ป
วช
#4 โดย: จิน [IP: 1.46.236.xxx]
เมื่อ: 2016-06-16 22:13:59
เรียน ปวช ค่าเทอมเท่าไรค่ะ เฉพาะวันอาทิตย์
#5 โดย: 999 [IP: 1.46.43.xxx]
เมื่อ: 2016-06-19 10:45:11
รอบปกติ 8.30 น. เรียนถึงเวลา .....?
#6 โดย: นางสาว วุฒิ มอญม่า [IP: 49.237.238.xxx]
เมื่อ: 2016-08-17 20:42:40
รับเด็กต่างชาติเข้าเรียนไหมค่ะ
#7 โดย: ปริษา พรบุญมี [IP: 10.2.226.xxx]
เมื่อ: 2016-09-05 21:37:05
ปวช มีสาขาอะไรบ้างอ่ะค่ะ
#8 โดย: สุถัสสร [IP: 183.88.184.xxx]
เมื่อ: 2016-10-18 13:36:56
ปวชเรียนแค่วันอาทิตย์ได้ไหมคะ
#9 โดย: ณัฐนิชา [IP: 125.27.24.xxx]
เมื่อ: 2016-10-22 16:35:50
ปวช. เรียนทาง online ได้ไหมค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ
#10 โดย: มะลิวรรณ์ [IP: 182.232.117.xxx]
เมื่อ: 2016-10-23 10:44:41
จบปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แต่อยากเรียนต่อปวส.สาขาบัญชีพอจะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะ
#11 โดย: ณัฐนิชา อุ้ยประเสร็ฐวัฒนา [IP: 182.53.187.xxx]
เมื่อ: 2016-12-30 23:45:52
ปวช.มีสาขาไหนบ้างค่ะ
#12 โดย: พุธิตา แซ่ม้า [IP: 10.0.0.xxx]
เมื่อ: 2017-02-06 13:25:51
สามารถเรียนวันอาทิตย์ได้ใหมค่ะ ป.ว.ช นะค่ะ
#13 โดย: ได้ค่ะ [IP: 49.49.234.xxx]
เมื่อ: 2017-03-02 06:24:38
รอบวันอาทิตย์เรียนกี่โมงถึงกี่โมงค่ะ
#14 โดย: ํYo [IP: 27.145.43.xxx]
เมื่อ: 2017-03-16 06:23:29
ทางพณิช ยังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่มั้ยครับ(สำหรับ ปวช.2) ผมจะได้เตรียมเอกสาร ไปสมัครเรียนเลย. ^^
#15 โดย: [IP: 1.179.134.xxx]
เมื่อ: 2017-06-20 21:12:08
ตอนนี้เรียนม.3อ่ะค่ะ(เพิ่งเปิดเทอม) อยากรู้ว่ามีสาขากรราฟิกดีไซน์ไหม(หาข้อมูลไว้ก่อนอ่ะค่ะ)
#16 โดย: กอฟ [IP: 182.232.70.xxx]
เมื่อ: 2017-07-20 14:21:50
เปิดรับสมัควันไหนครับ
#17 โดย: เซียน [IP: 182.232.178.xxx]
เมื่อ: 2017-09-07 18:21:40
หาเพื่อนเรียน ด้วยกันปีหน้า
#18 โดย: หยก [IP: 223.24.129.xxx]
เมื่อ: 2017-10-19 15:38:50
หาเพื่อนเรียนด้วยปีหน้าเหมือนกัน
ID : yokyok12837546
#19 โดย: เด็กน้อยย [IP: 223.24.13.xxx]
เมื่อ: 2017-10-29 14:41:21
หาเพื่อนเรียนคับ
#20 โดย: เด็กน้อยยย [IP: 223.24.13.xxx]
เมื่อ: 2017-10-29 14:43:12
FB: เด็กน้อย ยย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,022,632