รอบเรียนที่เปิดสอน


 • เรียนปวช - พณิชยการสยาม.png
  พณิชยการสยามในพระอุปถัมภ์ฯ ซอยจรัญสนิทวงศ์56ใกล้สี่แยกบางพลัด กรุงเทพฯ สถานศึกษาที่นักเรียนระดับ ม.3เลือกเรียน ปวช. มากที่สุด และยังเปิดรับ ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า เข...

 • เรียนปวช - พณิชยการสยาม.png
  พณิชยการสยามในพระอุปถัมภ์ฯซอยจรัญสนิทวงศ์56ใกล้สี่แยกบางพลัด กรุงเทพฯสถานศึกษาที่นักเรียนระดับ ม.3เลือกเรียน ปวช. มากที่สุดและยังเปิดรับ ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า เข้าเ...

 • เรียนเช้าพิเศษ - พณิชยการสยาม.png
  พณิชยการสยามในพระอุปถัมภ์ฯซอยจรัญสนิทวงศ์56ใกล้สี่แยกบางพลัด กรุงเทพฯสถานศึกษาที่คนทำงานห้างสรรพสินค้าเลือกเรียนรอบเช้าพิเศษมากที่สุดทางวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อเปิดโอกาส...

 • รอบค่ำพิเศษ - พณิชยการสยาม.png
  พณิชยการสยามในพระอุปถัมภ์ฯซอยจรัญสนิทวงศ์56ใกล้สี่แยกบางพลัด กรุงเทพฯสถานศึกษาที่คนทำงานออฟฟิตทั่วไปเลือกเรียนรอบค่ำมากที่สุดทางวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสสำหรับคน...

 • เรียนวันอาทิตย์ - พณิชยการสยาม.png
  พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 56 ใกล้สี่แยกบางพลัด กรุงเทพฯ สถานศึกษาที่คนทำงานเลือกเรียนรอบวันอาทิตย์มากที่สุด ทางวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับ...
Visitors: 1,022,633